ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียน ขนาดกลางใน สพม.๙

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑   โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะชีวิตในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษาได้รับรางวัลเกียรติคุณดังนี้

  1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียน                      ขนาดกลางใน สพม.๙
  2. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                              สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
  3. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                         สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
  4. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                                                        สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *