เมืองดนตรี
dirr1
ผอ.ดร.อ่อนจันทร์  นุชบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร

แบบวัดการรับรู้ EIT

ประกาศโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว                        ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว                        ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ

( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียนขนาดกลางใน สพม.๙

  1. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

E-Service