ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564

sukavit
นายสุขวิทย์  ปู้ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

เชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม” สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 “
โดยทำแบบทดสอบออนไลน์ หากผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ทันที
 >>> ทดแบบทดสอบ

ประกาศผลสอบและมอบตัว ม.1

ประกาศผลสอบและมอบตัว ม.4

แผนผังห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4

ข้อปฎิบัติสำหรับนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก

ตารางสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4

ศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ

( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียนขนาดกลางใน สพม.๙

  1. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

นานิทรรศการเกษตรปริวรรต ครั้งที่ 41

นายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำลานักเรียน

ร้อยรัก รวมใจ มุทิตา บูชาครู