dirr1
ผอ.ดร.อ่อนจันทร์  นุชบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร

ประกาศโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูผู้สอนวิชาพลศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2566 

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2566  

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 

ศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ

( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียนขนาดกลางใน สพม.๙

  1. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

E-Service