dirr1
ผอ.ดร.อ่อนจันทร์  นุชบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสาร

ประกาศโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ              (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ              (ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ

( O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีผลพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงสุดระดับโรงเรียนขนาดกลางใน สพม.๙

  1. มีคะแนนเฉลี่ย (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

E-Service