วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสมเกียรติ ปทุมสูตร ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยาจังหวัดนครปฐม