ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย

ประกวดราคาซื้อพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย Download

วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดนการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ ได้จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ  ได้จัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562