สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 9 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน


วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ  ปทุมสูติ พร้อมทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดี
ต้อนรับ สพม.9
Download

กิจกรรมวันสุนทรภู่


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ  ปทุมสูติ ได้ดำเนินกิจกรรม วันสุนทรภู่

ข่าวโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2502 โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนสองพี่น้อง” ต่อมาได้เติมคำว่า “วิทยา” ท้ายชื่อเพราะมีชื่อพร้องกันถึง 3 โรง
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2502 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียนจำนวน 15 คน อาคารเรียนยังไม่มี ต้องไปเรียนที่โรงเรียนสองพี่น้อง (สปช.) โดยมี นายกรอง หงษ์โต รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แล้วได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ (อาคาร 1 ปัจจุบัน ) โดยมี นายสนิท ธรรมโกศล เป็นครูใหญ่ และปีการศึกษา 2524 เปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย นายยุทธ แสงทองดี เป็นอาจารย์ใหญ่ เปิดสอน ม.4 และ ม.ศ. 4 เป็นปีแรก