วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดนการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ ได้จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ  ได้จัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 9 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน


วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ  ปทุมสูติ พร้อมทั้งครู และบุคลากรทางการศึกษา ยินดี
ต้อนรับ สพม.9
Download

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย

กิจกรรมวันสุนทรภู่


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ  ปทุมสูติ ได้ดำเนินกิจกรรม วันสุนทรภู่

อ่านสารยาเสพติด

วันที่ 25 มิถุนายน 2562
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ ปทุมสูติ ทำกิจกรรม อ่านสารยาเสพติด